‫99 [نود و نه]‬

‫حالت اضافه‬
99 [devetindevetdeset]

Learn Slovene
Genitiv
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫گربه دوست دخترم‬
Learn Slovene
‫سگ دوست پسرم‬
Learn Slovene
‫اسباب بازی بچه هایم‬
Learn Slovene
 
‫این پالتو همکار من است.‬
Learn Slovene
‫این خودرو همکار (مؤنث) من است.‬
Learn Slovene
‫این کار همکاران من است.‬
Learn Slovene
 
‫دکمه پیراهن افتاده است (گم شده است).‬
Learn Slovene
‫کلید گاراژ گم شده است.‬
Learn Slovene
‫کامپیوتر رئیس خراب است.‬
Learn Slovene
 
‫والدین دختر چه کسانی هستند؟‬
Learn Slovene
‫چگونه به خانه والدین او برویم (آدرس آن کجاست)؟‬
Learn Slovene
‫خانه در انتهای خیابان قرار دارد.‬
Learn Slovene
 
‫پایتخت سوئیس چه نام دارد؟‬
Learn Slovene
‫عنوان کتاب چیست؟‬
Learn Slovene
‫نام بچه های همسایه چیست؟‬
Learn Slovene
 
‫تعطیلات مدرسه بچه ها چه موقع است؟‬
Learn Slovene
‫اوقات ویزیت دکتر کی هاست؟‬
Learn Slovene
‫ساعات کاری موزه چه زمان هایی است؟‬
Learn Slovene