‫96 [نود و شش]‬

‫حروف ربط 3‬
96 [šestindevetdeset]

Learn Slovene
Vezniki 3
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من به محض اینکه ساعت زنگ بزند، بیدار می شوم.‬
Learn Slovene
‫من به محض اینکه شروع به درس خواندن می کنم خسته میشوم.‬
Learn Slovene
‫به سن 60 سالگی که برسم دیگر کار نمی کنم.‬
Learn Slovene
 
‫چه موقع تلفن می کنید؟‬
Learn Slovene
‫به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن می کند.‬
Learn Slovene
 
‫چه مدت شما کار خواهید کرد؟‬
Learn Slovene
‫تا زمانی که بتوانم، کار خواهم کرد.‬
Learn Slovene
‫من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد.‬
Learn Slovene
 
‫او (مرد) به جای اینکه کار کند در رختخواب لم داده است.‬
Learn Slovene
‫او (مؤنث) به جای اینکه غذا بپزد روزنامه می خواند.‬
Learn Slovene
‫او (مذکر) به جای اینکه به خانه برود در میکده می نشیند.‬
Learn Slovene
 
‫تا آنجا که من اطلاع دارم او (مرد) اینجا زندگی می کند.‬
Learn Slovene
‫تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است.‬
Learn Slovene
‫تا آنجا که من اطلاع دارم او (مرد) بیکار است.‬
Learn Slovene
 
‫من خواب ماندم، وگرنه به موقع می رسیدم.‬
Learn Slovene
‫من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می رسیدم.‬
Learn Slovene
‫من راه را پیدا نکردم وگرنه به موقع می رسیدم.‬
Learn Slovene