‫92 [نود و دو]‬

‫جملات وابسته با که 2‬
92 [dvaindevetdeset]

Learn Slovene
Odvisni stavki z da 2
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ باعث عذاب من است که تو خروپف می کنی.‬
Learn Slovene
‫ باعث عذاب من است که تو اینقدر آبجو می نوشی.‬
Learn Slovene
‫ باعث عذاب من است که تو اینقدر دیر می آیی.‬
Learn Slovene
 
‫من فکر می کنم که او به یک پزشک احتیاج دارد.‬
Learn Slovene
‫من فکر می کنم که او مریض است.‬
Learn Slovene
‫من فکر می کنم که او الان خوابیده است.‬
Learn Slovene
 
‫ما امیدواریم که او (مرد) با دختر ما ازدواج کند.‬
Learn Slovene
‫ما امیدواریم که او (مرد) پول زیادی داشته باشد.‬
Learn Slovene
‫ما امیدواریم که او (مرد) میلیونر باشد.‬
Learn Slovene
 
‫من شنیده ام که همسرت تصادف کرده است.‬
Learn Slovene
‫ من شنیده ام که او در بیمارستان بستری است.‬
Learn Slovene
‫ من شنیده ام که خودروی تو بطور کامل خراب شده است.‬
Learn Slovene
 
‫خوشحالم که شما آمده اید.‬
Learn Slovene
‫خوشحالم که شما علاقمند هستید.‬
Learn Slovene
‫خوشحالم که شما می خواهید خانه را بخرید.‬
Learn Slovene
 
‫ من احتمال می دهم که آخرین اتوبوس رفته باشد.‬
Learn Slovene
‫من احتمال می دهم که مجبور شویم با تاکسی برویم.‬
Learn Slovene
‫ من احتمال می دهم که پول همراه نداشته باشم.‬
Learn Slovene