‫81 [هشتاد و یک]‬

‫گذشته (زمان گذشته) 1‬
81 [enainosemdeset]

Learn Slovene
Preteklost 1
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫نوشتن‬
Learn Slovene
‫او (مرد) یک نامه نوشت.‬
Learn Slovene
‫و او (مؤنث) یک کارت پستال نوشت.‬
Learn Slovene
 
‫خواندن‬
Learn Slovene
‫او (مرد) یک مجله خواند.‬
Learn Slovene
‫و او (مؤنث) یک کتاب خواند.‬
Learn Slovene
 
‫گرفتن‬
Learn Slovene
‫او (مرد) یک سیگار برداشت.‬
Learn Slovene
‫او (مؤنث) یک تکه شکلات برداشت.‬
Learn Slovene
 
‫او (مرد) بی وفا بود، اما او (مؤنث) با وفا بود.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) تنبل بود، اما او (مؤنث) کاری بود.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) فقیر بود، اما او (مؤنث) ثروتمند بود.‬
Learn Slovene
 
‫او (مرد) پول نداشت، بلکه مقروض بود.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) شانس نداشت، بلکه بد شانس بود.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) موفقیتی نداشت، بلکه ناموفق بود.‬
Learn Slovene
 
‫او (مرد) راضی نبود، بلکه ناراضی بود.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) خوشبخت نبود، بلکه بدبخت بود.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) خوش برخورد نبود، بلکه بدبرخورد بود.‬
Learn Slovene