‫79 [هفتاد و نه]‬

‫صفت ها 2‬
79 [devetinsedemdeset]

Learn Slovene
Adjektiv (pridevnik) 2
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من یک لباس آبی به تن دارم.‬
Learn Slovene
‫من یک لباس قرمز به تن دارم.‬
Learn Slovene
‫من یک لباس سبز به تن دارم.‬
Learn Slovene
 
‫من یک کیف سیاه می خرم.‬
Learn Slovene
‫من یک کیف قهوه ای می خرم.‬
Learn Slovene
‫من یک کیف سفید می خرم.‬
Learn Slovene
 
‫من یک خودروی جدید لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من یک خودروی سریع لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من یک خودروی راحت لازم دارم.‬
Learn Slovene
 
‫اون بالا یک خانم پیر زندگی می کند.‬
Learn Slovene
‫اون بالا یک خانم چاق زندگی می کند.‬
Learn Slovene
‫اون پائین یک خانم کنجکاو زندگی می کند.‬
Learn Slovene
 
‫میهمانانمان آدم های مهربانی بودند.‬
Learn Slovene
‫میهمانانمان آدم های مودبی بودند.‬
Learn Slovene
‫میهمانانمان آدم های جالبی بودند.‬
Learn Slovene
 
‫من بچه های عزیزی (مهربانی) دارم.‬
Learn Slovene
‫اما همسایه ها بچه های بی ادبی دارند.‬
Learn Slovene
‫بچه های شما با ادب هستند؟‬
Learn Slovene