‫78 [هفتاد و هشت]‬

‫صفت ها 1‬
78 [oseminsedemdeset]

Learn Slovene
Adjektiv (pridevnik) 1
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫یک خانم پیر‬
Learn Slovene
‫یک خانم چاق‬
Learn Slovene
‫یک خانم کنجکاو (فضول)‬
Learn Slovene
 
‫یک خودروی نو‬
Learn Slovene
‫یک خودروی سریع‬
Learn Slovene
‫یک خودروی راحت‬
Learn Slovene
 
‫یک لباس آبی‬
Learn Slovene
‫یک لباس قرمز‬
Learn Slovene
‫یک لباس سبز‬
Learn Slovene
 
‫یک کیف سیاه‬
Learn Slovene
‫یک کیف قهوه ای‬
Learn Slovene
‫یک کیف سفید‬
Learn Slovene
 
‫مردم مهربان‬
Learn Slovene
‫مردم با ادب‬
Learn Slovene
‫مردم جالب‬
Learn Slovene
 
‫بچه های عزیز (مهربان)‬
Learn Slovene
‫بچه های بی ادب‬
Learn Slovene
‫بچه های خوب و مؤدب‬
Learn Slovene