‫74 [هفتاد و چهار]‬

‫خواهش کردن درمورد چیزی‬
74 [štiriinsedemdeset]

Learn Slovene
za kaj prositi
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫امکان دارد موهای مرا کوتاه کنید؟‬
Learn Slovene
‫لطفاً خیلی کوتاه نشود.‬
Learn Slovene
‫لطفاً کمی کوتاهتر.‬
Learn Slovene
 
‫ممکن است این عکسها را ظاهر کنید؟‬
Learn Slovene
‫عکسها روی سی دی هستند.‬
Learn Slovene
‫عکس ها روی دوربین هستند.‬
Learn Slovene
 
‫می توانید این ساعت را تعمیر کنید؟‬
Learn Slovene
‫لیوان شکسته است.‬
Learn Slovene
‫باتری خالی است.‬
Learn Slovene
 
‫ممکن است این پیراهن را اتو کنید؟‬
Learn Slovene
‫ممکن است این شلوار را تمیز کنید؟‬
Learn Slovene
‫ممکن است این کفش را تعمیر کنید؟‬
Learn Slovene
 
‫ممکن است به من یک فندک (آتش) بدهید؟‬
Learn Slovene
‫ شما کبریت یا فندک دارید ؟‬
Learn Slovene
‫شما زیرسیگاری دارید؟‬
Learn Slovene
 
‫شما سیگار برگ می کشید؟‬
Learn Slovene
‫شما سیگار می کشید؟‬
Learn Slovene
‫شما پیپ می کشید؟‬
Learn Slovene