‫71 [هفتاد و یک]‬

‫چیزی خواستن‬
71 [enainsedemdeset]

Learn Slovene
nekaj hoteti (želeti)
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫شما چه می خواهید؟‬
Learn Slovene
‫می خواهید فوتبال بازی کنید؟‬
Learn Slovene
‫می خواهید به ملاقات دوستان بروید؟‬
Learn Slovene
 
‫خواستن‬
Learn Slovene
‫من نمی خواهم دیر بیایم.‬
Learn Slovene
‫من نمی خواهم آنجا بروم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم به خانه بروم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم در خانه بمانم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم تنها باشم.‬
Learn Slovene
 
‫تو می خواهی اینجا بمانی؟‬
Learn Slovene
‫تو می خواهی اینجا غذا بخوری؟‬
Learn Slovene
‫تو می خواهی اینجا بخوابی؟‬
Learn Slovene
 
‫می خواهید فردا راه بیفتید (با ماشین)؟‬
Learn Slovene
‫می خواهید تا فردا بمانید؟‬
Learn Slovene
‫می خواهید صورت حساب را فردا پرداخت نمائید؟‬
Learn Slovene
 
‫می خواهید به دیسکو بروید؟‬
Learn Slovene
‫می خواهید به سینما بروید؟‬
Learn Slovene
‫می خواهید به کافه بروید؟‬
Learn Slovene