‫62 [شصت و دو]‬

‫سئوال کردن 1‬
62 [dvainšestdeset]

Learn Slovene
Postavljanje vprašanj 1
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫یادگیری ‬
Learn Slovene
‫دانش آموزان زیاد درس می خوانند؟‬
Learn Slovene
‫نه، آنها زیاد درس نمی خوانند.‬
Learn Slovene
 
‫سئوال کردن‬
Learn Slovene
‫شما از معلم زیاد سئوال می کنید؟‬
Learn Slovene
‫نه، من از او (مرد) زیاد سوال نمی کنم.‬
Learn Slovene
 
‫جواب دادن‬
Learn Slovene
‫لطفاً جواب دهید.‬
Learn Slovene
‫من جواب می دهم.‬
Learn Slovene
 
‫کار کردن‬
Learn Slovene
‫او (مرد) الان کار می کند؟‬
Learn Slovene
‫بله، او (مرد) الان کار می کند.‬
Learn Slovene
 
‫آمدن‬
Learn Slovene
‫شما می آیید؟‬
Learn Slovene
‫بله، ما الان می آییم.‬
Learn Slovene
 
‫زندگی (اقامت) کردن‬
Learn Slovene
‫شما در برلین زندگی میکنید.‬
Learn Slovene
‫بله من در برلین زندگی می کنم.‬
Learn Slovene