‫60 [شصت]‬

‫در بانک‬
60 [šestdeset]

Learn Slovene
Na banki
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من می خواهم یک حساب باز کنم.‬
Learn Slovene
‫این پاسپورت من است.‬
Learn Slovene
‫و این آدرس من است.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم پول به حسابم واریز کنم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم از حسابم پول برداشت کنم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم موجودی حسابم را بگیرم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم یک چک مسافرتی را نقد کنم.‬
Learn Slovene
‫مبلغ کارمزد چقدر است؟‬
Learn Slovene
‫کجا را باید امضا کنم؟‬
Learn Slovene
 
‫من منتظر یک حواله بانکی از آلمان هستم.‬
Learn Slovene
‫این شماره حسابم است.‬
Learn Slovene
‫پول رسیده است؟‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم این پول را به ارز دیگری تبدیل نمایم.‬
Learn Slovene
‫من به دلار آمریکا نیاز دارم.‬
Learn Slovene
‫لطفآ اسکناس های ریز به من بدهید.‬
Learn Slovene
 
‫آیا اینجا دستگاه عابر بانک وجود دارد؟‬
Learn Slovene
‫چه مقدار پول می توان برداشت نمود؟‬
Learn Slovene
‫کدام کارت های اعتباری را می توان استفاده کرد؟‬
Learn Slovene