‫57 [پنجاه و هفت]‬

‫در مطب دکتر‬
57 [sedeminpetdeset]

Learn Slovene
Pri zdravniku
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من وقت دکتر دارم.‬
Learn Slovene
‫وقت من ساعت ده می باشد.‬
Learn Slovene
‫اسم شما چیست؟‬
Learn Slovene
 
‫لطفاً در اتاق انتظار تشریف داشته باشید.‬
Learn Slovene
‫دکتر الان می آید.‬
Learn Slovene
‫بیمه کجا هستید؟‬
Learn Slovene
 
‫چکار می توانم برای شما انجام دهم؟‬
Learn Slovene
‫درد دارید؟‬
Learn Slovene
‫کجای بدن شما درد می کند؟‬
Learn Slovene
 
‫من همیشه کمر درد دارم.‬
Learn Slovene
‫من اغلب سردرد دارم.‬
Learn Slovene
‫ من گاهی اوقات دل درد دارم.‬
Learn Slovene
 
‫لطفآ بالاتنه خود را آزاد کنید!‬
Learn Slovene
‫لطفآ روی تخت دراز بکشید!‬
Learn Slovene
‫فشارخون شما خوب است.‬
Learn Slovene
 
‫من یک آمپول برایتان می نویسم.‬
Learn Slovene
‫ من برایتان قرص می نویسم.‬
Learn Slovene
‫ من یک نسخه برای داروخانه به شما می دهم.‬
Learn Slovene