‫52 [پنجاه و دو]‬

‫در فروشگاه‬
52 [dvainpetdeset]

Learn Slovene
V blagovnici (veleblagovnici, trgovski hiši)
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫برویم به یک فروشگاه؟‬
Learn Slovene
‫من باید خریدهایم را انجام دهم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم خیلی خرید کنم.‬
Learn Slovene
 
‫لوازم اداری کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫من پاکت نامه و کاغذ نامه لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من چند خودکار و ماژیک لازم دارم.‬
Learn Slovene
 
‫مبل ها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫من یک کمد لباس و دراور لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من یک میز تحریر و یک قفسه لازم دارم.‬
Learn Slovene
 
‫اسباب بازیها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫من یک عروسک و یک خرس پارچه ای لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من یک توپ فوتبال و یک تخته شطرنج لازم دارم.‬
Learn Slovene
 
‫ابزارآلات فنی کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫من یک چکش و یک انبردست لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من یک مته (دریل) و یک آچار لازم دارم.‬
Learn Slovene
 
‫جواهرات کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫من یک گردن بند و یک دست بند لازم دارم.‬
Learn Slovene
‫من یک حلقه و گوشواره لازم دارم.‬
Learn Slovene