‫51 [پنجاه و یک]‬

‫خرید مایحتاج ‬
51 [enainpetdeset]

Learn Slovene
Opravki, nakupovanje
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من می خواهم به کتابخانه بروم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم به کتاب فروشی بروم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم به کیوسک (دکه روزنامه فروشی) بروم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم یک کتاب به امانت بگیرم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم یک کتاب بخرم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم یک روزنامه بخرم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم به کتابخانه بروم تا یک کتاب به امانت بگیرم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم به کتابفروشی بروم تا یک کتاب بخرم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم به کیوسک بروم تا یک روزنامه بخرم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم به عینک فروشی بروم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم به سوپر مارکت بروم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم به نانوایی بروم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم یک عینک بخرم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم میوه و سبزی بخرم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم نان صبحانه و نان بخرم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم به عینک فروشی بروم تا یک عینک بخرم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم به سوپر مارکت بروم تا میوه و سبزی بخرم.‬
Learn Slovene
‫میخواهم به نانوایی بروم تا نان صبحانه و نان بخرم.‬
Learn Slovene