‫49 [چهل و نه]‬

‫ورزش‬
49 [devetinštirideset]

Learn Slovene
Šport
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ورزش می کنی؟‬
Learn Slovene
‫بله، من باید فعالیت (بدنی) داشته باشم.‬
Learn Slovene
‫من به یک باشگاه ورزشی می روم.‬
Learn Slovene
 
‫ما فوتبال بازی می کنیم.‬
Learn Slovene
‫گاهی اوقات شنا می کنیم.‬
Learn Slovene
‫یا اینکه دوچرخه سواری می کنیم.‬
Learn Slovene
 
‫در شهر ما یک استادیوم فوتبال وجود دارد.‬
Learn Slovene
‫یک استخر با سونا هم وجود دارد.‬
Learn Slovene
‫و یک زمین گلف هم وجود دارد.‬
Learn Slovene
 
‫تلویزیون چه برنامه ای دارد؟‬
Learn Slovene
‫الان یک بازی فوتبال در حال پخش است.‬
Learn Slovene
‫تیم آلمان در مقابل تیم انگلیس بازی می کند.‬
Learn Slovene
 
‫چه کسی (کدام تیم) برنده می شود؟‬
Learn Slovene
‫نمی دانم.‬
Learn Slovene
‫فعلا بازی مساویست.‬
Learn Slovene
 
‫داور مسابقه از بلژیک می آید.‬
Learn Slovene
‫الان پنالتی شد.‬
Learn Slovene
‫گل! یک بر هیچ.‬
Learn Slovene