‫44 [چهل و چهار]‬

‫گردش عصر (شب)‬
44 [štiriinštirideset]

Learn Slovene
Večerni izhod
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫در اینجا دیسکو وجود دارد؟‬
Learn Slovene
‫در اینجا کاباره وجود دارد؟‬
Learn Slovene
‫آیا اینجا یک
Learn Slovene
 
‫امشب برنامه تاتر چیست؟‬
Learn Slovene
‫برنامه امشب سینما چیست؟‬
Learn Slovene
‫امشب تلویزیون چی نشان می دهد؟‬
Learn Slovene
 
‫هنوز بلیط تاتر موجود است؟‬
Learn Slovene
‫ هنوز بلیط سینما موجود است؟‬
Learn Slovene
‫ هنوز بلیط برای تماشای بازی فوتبال موجود است؟‬
Learn Slovene
 
‫من دوست دارم کاملا عقب بنشینم.‬
Learn Slovene
‫من دوست دارم یک جایی در وسط بنشینم.‬
Learn Slovene
‫من دوست دارم کاملا جلو بنشینم.‬
Learn Slovene
 
‫می توانید چیزی به من توصیه کنید؟‬
Learn Slovene
‫نمابش چه موقع شروع می شود؟‬
Learn Slovene
‫می توانید برای من یک بلیط تهیه کنید؟‬
Learn Slovene
 
‫آیا این نزدیکی ها یک زمین گلف وجود دارد؟‬
Learn Slovene
‫آیا این نزدیکی ها یک زمین تنیس وجود دارد؟‬
Learn Slovene
‫آیا این نزدیکی ها یک استخر سرپوشیده وجود دارد؟‬
Learn Slovene