‫43 [چهل و سه]‬

‫در باغ وحش‬
43 [triinštirideset]

Learn Slovene
V živalskem vrtu
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫آنجا باغ وحش است.‬
Learn Slovene
‫آنجا زرافه ها هستند.‬
Learn Slovene
‫خرسها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
 
‫فیل ها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫مارها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫شیرها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
 
‫من یک دوربین عکاسی دارم.‬
Learn Slovene
‫من یک دوربین فیلم برداری هم دارم.‬
Learn Slovene
‫باتری کجاست؟‬
Learn Slovene
 
‫پنگوین ها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫کانگوروها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫کرگدن ها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
 
‫توالت کجاست؟‬
Learn Slovene
‫آنجا یک کافه است.‬
Learn Slovene
‫آنجا یک رستوران است.‬
Learn Slovene
 
‫شترها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫گوریل ها و گورخرها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫ببرها و تمساح ها کجا هستند؟‬
Learn Slovene