‫41 [چهل و یک]‬

‫جهت یابی‬
41 [enainštirideset]

Learn Slovene
Orientacija
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫سازمان گردشگری کجاست؟‬
Learn Slovene
‫یک نقشه شهری برای من دارید؟‬
Learn Slovene
‫میتوان اینجا یک اطاق در هتل رزرو کرد؟‬
Learn Slovene
 
‫بافت قدیم شهر کجاست؟‬
Learn Slovene
‫کلیسای بزرگ کجاست؟‬
Learn Slovene
‫موزه کجاست؟‬
Learn Slovene
 
‫کجا میتوان تمبر خرید؟‬
Learn Slovene
‫کجا میتوان گل خرید؟‬
Learn Slovene
‫کجا میتوان بلیط خرید؟‬
Learn Slovene
 
‫بندر کجاست؟‬
Learn Slovene
‫بازار کجاست؟‬
Learn Slovene
‫قصر کجاست؟‬
Learn Slovene
 
‫تور بازدید کی شروع میشود؟‬
Learn Slovene
‫تور بازدید کی تمام میشود؟‬
Learn Slovene
‫تور بازدید چقدر طول میکشد؟‬
Learn Slovene
 
‫من یک راهنما میخواهم که آلمانی صحبت کند.‬
Learn Slovene
‫من یک راهنما میخواهم که ایتالیایی صحبت کند.‬
Learn Slovene
‫من یک راهنما میخواهم که فرانسوی صحبت کند.‬
Learn Slovene