‫39 [سی ونه]‬

‫خرابی ماشین‬
39 [devetintrideset]

Learn Slovene
Avtomobilska okvara, nesreča
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫پمپ بنزین بعدی کجاست؟‬
Learn Slovene
‫لاستیکم پنجرشده.‬
Learn Slovene
‫میتوانید چرخ ماشین را عوض کنید؟‬
Learn Slovene
 
‫من به چند لیتر گازوئیل نیاز دارم.‬
Learn Slovene
‫من دیگر بنزین ندارم.‬
Learn Slovene
‫گالن ذخیره بنزین همراه دارید؟‬
Learn Slovene
 
‫کجا می توانم تلفن بزنم؟‬
Learn Slovene
‫من احتیاج به ماشین امداد خودرو جهت بوکسل کردن دارم.‬
Learn Slovene
‫من دنبال یک تعمیرگاه هستم.‬
Learn Slovene
 
‫یک تصادف رخ داده است.‬
Learn Slovene
‫باجه تلفن بعدی کجاست؟‬
Learn Slovene
‫تلفن همراه نزدتان هست؟‬
Learn Slovene
 
‫مااحتیاج به کمک داریم.‬
Learn Slovene
‫یک دکتر صدا کنید!‬
Learn Slovene
‫پلیس را خبر کنید!‬
Learn Slovene
 
‫مدارکتان لطفاً‬
Learn Slovene
‫لطفاً گواهینامه خود را نشان دهید.‬
Learn Slovene
‫لطفاً کارت خودرو را نشان دهید.‬
Learn Slovene