‫38 [سی و هشت]‬

‫در تاکسی‬
38 [osemintrideset]

Learn Slovene
Taksi
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫لطفاً یک تاکسی صدا کنید.‬
Learn Slovene
‫تا ایستگاه قطار کرایه چقدر است ؟‬
Learn Slovene
‫تا فرودگاه کرایه چقدر است ؟‬
Learn Slovene
 
‫لطفاً مستقیم بروید.‬
Learn Slovene
‫لطفاً اینجا سمت راست بروید.‬
Learn Slovene
‫لطفاً آنجا سر نبش سمت چپ بروید.‬
Learn Slovene
 
‫من عجله دارم.‬
Learn Slovene
‫من وقت دارم.‬
Learn Slovene
‫لطفاً آهسته تر برانید.‬
Learn Slovene
 
‫لطفاً اینجا توقف (نگه دارید) کنید.‬
Learn Slovene
‫لطفاً یک لحظه صبر کنید.‬
Learn Slovene
‫من الان بر می گردم.‬
Learn Slovene
 
‫لطفاً یک قبض رسید به من بدهید.‬
Learn Slovene
‫من پول خرد ندارم.‬
Learn Slovene
‫درست است، بقیه پول برای خودتان.‬
Learn Slovene
 
‫مرا به این آدرس ببرید.‬
Learn Slovene
‫مرا به هتلم ببرید.‬
Learn Slovene
‫مرا (با ماشین) به ساحل ببرید.‬
Learn Slovene