‫37 [سی و هفت]‬

‫در راه‬
37 [sedemintrideset]

Learn Slovene
Na poti
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫او (مرد) با موتورسیکلت حرکت می کند.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) با دوچرخه حرکت می کند.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) پیاده می رود.‬
Learn Slovene
 
‫او (مرد) با کشتی حرکت می کند.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) با قایق حرکت می کند.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) شنا می کند.‬
Learn Slovene
 
‫اینجا جای خطرناکی است؟‬
Learn Slovene
‫ آیا تنهایی قدم زدن خطرناک است؟‬
Learn Slovene
‫آیا شب ها به پیاده روی رفتن خطرناک است؟‬
Learn Slovene
 
‫ما راه را (با ماشین) اشتباه رفته ایم.‬
Learn Slovene
‫ما در مسیر اشتباه هستیم.‬
Learn Slovene
‫ ما باید برگردیم.‬
Learn Slovene
 
‫اینجا کجا می شود پارک کرد؟‬
Learn Slovene
‫اینجا پارکینگ وجود دارد؟‬
Learn Slovene
‫چه مدت می توان اینجا پارک کرد؟‬
Learn Slovene
 
‫شما اسکی می کنید؟‬
Learn Slovene
‫با تله سیرژ (بالابر اسکی) بالا می روید؟‬
Learn Slovene
‫آیا می توان اینجا چوب اسکی کرایه کرد؟‬
Learn Slovene