‫36 [سی و شش]‬

‫عبور و مرور درون شهری ‬
36 [šestintrideset]

Learn Slovene
Javni primestni (lokalni) promet
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫ایستگاه اتوبوس کجاست؟‬
Learn Slovene
‫کدام اتوبوس به مرکز شهر می رود؟‬
Learn Slovene
‫چه خطی (چه اتوبوسی) باید سوار شوم؟‬
Learn Slovene
 
‫باید وسیله نقلیه را عوض کنم؟‬
Learn Slovene
‫کجا باید وسیله نقلیه را عوض کنم؟‬
Learn Slovene
‫قیمت یک بلیط چند است؟‬
Learn Slovene
 
‫تا مرکز شهر چند ایستگاه است؟‬
Learn Slovene
‫شما باید اینجا پیاده شوید.‬
Learn Slovene
‫شما باید از قسمت عقب ماشین پیاده شوید.‬
Learn Slovene
 
‫متروی (زیرمینی) بعدی 5 دقیقه دیگر می آید.‬
Learn Slovene
‫متروی بعدی ۱۰ دقیقه دیگر می آید.‬
Learn Slovene
‫اتوبوس بعدی 15 دقیقه دیگر می آید.‬
Learn Slovene
 
‫آخرین متروی (زیرزمینی) کی حرکت می کند؟‬
Learn Slovene
‫آخرین مترو کی حرکت می کند؟‬
Learn Slovene
‫آخرین اتوبوس کی حرکت می کند؟‬
Learn Slovene
 
‫شما بلیط دارید؟‬
Learn Slovene
‫بلیط؟– نه ندارم.‬
Learn Slovene
‫پس باید جریمه بپردازید.‬
Learn Slovene