‫35 [سی و پنج]‬

‫در فرودگاه‬
35 [petintrideset]

Learn Slovene
Na letališču
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من می خواهم یک پرواز به آتن رزرو کنم.‬
Learn Slovene
‫این یک پرواز مستقیم است؟‬
Learn Slovene
‫لطفاً یک صندلی کنار پنجره برای غیر سیگاری ها.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم بلیط رزرو شده ام را تأیید کنم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم بلیط رزرو شده ام را کنسل کنم.‬
Learn Slovene
‫می خواهم تاریخ و ساعت بلیطم را تغییر دهم.‬
Learn Slovene
 
‫پرواز بعدی به رم چه زمانی است؟‬
Learn Slovene
‫دو جای (صندلی) دیگر خالی است؟‬
Learn Slovene
‫نه، ما فقط یک جای خالی داریم.‬
Learn Slovene
 
‫کی فرود می آییم؟‬
Learn Slovene
‫کی در مقصد هستیم؟‬
Learn Slovene
‫چه موقع یک اتوبوس به مرکز شهر می رود؟‬
Learn Slovene
 
‫این چمدان شماست؟‬
Learn Slovene
‫این کیف شماست؟‬
Learn Slovene
‫این وسایل سفر شماست؟‬
Learn Slovene
 
‫چه مقدار بار می توانم با خود بیاورم؟‬
Learn Slovene
‫بیست کیلو‬
Learn Slovene
‫چی، فقط بیست کیلو؟‬
Learn Slovene