‫34 [سی و چهار]‬

‫در قطار‬
34 [štiriintrideset]

Learn Slovene
Na vlaku
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫این قطاری است که به برلین می رود؟‬
Learn Slovene
‫قطار چه موقع حرکت می کند؟‬
Learn Slovene
‫قطار چه موقع به برلین می رسد؟‬
Learn Slovene
 
‫ببخشید، اجازه هست عبور کنم؟‬
Learn Slovene
‫فکر می کنم اینجا جای من است.‬
Learn Slovene
‫فکر می کنم شما روی صندلی من نشسته اید.‬
Learn Slovene
 
‫کوپه خواب کجا است ؟‬
Learn Slovene
‫ کوپه خواب در انتهای قطار است.‬
Learn Slovene
‫و رستوران قطار کجاست؟ درابتدای قطار.‬
Learn Slovene
 
‫می توانم پایین بخوابم؟‬
Learn Slovene
‫می توانم وسط بخوابم؟‬
Learn Slovene
‫می توانم بالا بخوابم؟‬
Learn Slovene
 
‫کی به مرز می رسیم؟‬
Learn Slovene
‫سفر به برلین چه مدت طول می کشد؟‬
Learn Slovene
‫قطار تاخیر دارد؟‬
Learn Slovene
 
‫چیزی برای خواندن دارید؟‬
Learn Slovene
‫اینجا می توان خوراکی یا نوشیدنی تهیه کرد؟‬
Learn Slovene
‫ممکن است مرا ساعت 7 بیدار کنید؟‬
Learn Slovene