‫29 [بیست و نه]‬

‫دررستوران 1‬
29 [devetindvajset]

Learn Slovene
V restavraciji 1
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫آیا این میز آزاد است؟‬
Learn Slovene
‫لطفاً لیست غذا را به من بدهید.‬
Learn Slovene
‫توصیه شما چیست؟‬
Learn Slovene
 
‫لطفاً یک آبجو به من بدهید.‬
Learn Slovene
‫لطفاً یک آب معدنی به من بدهید.‬
Learn Slovene
‫لطفاً یک آب پرتقال به من بدهید.‬
Learn Slovene
 
‫لطفاً یک قهوه به من بدهید.‬
Learn Slovene
‫لطفاً یک قهوه با شیر به من بدهید.‬
Learn Slovene
‫با شکر، لطفآ ‬
Learn Slovene
 
‫من یک چای می خواهم.‬
Learn Slovene
‫من یک چای با لیمو می خواهم.‬
Learn Slovene
‫من یک چای با شیر می خواهم.‬
Learn Slovene
 
‫سیگار دارید؟‬
Learn Slovene
‫زیرسیگاری دارید؟‬
Learn Slovene
‫کبریت (فندک) دارید؟‬
Learn Slovene
 
‫من چنگال ندارم.‬
Learn Slovene
‫من کارد ندارم.‬
Learn Slovene
‫من قاشق ندارم.‬
Learn Slovene