‫28 [بیست و هشت]‬

‫در هتل – شکایت‬
28 [osemindvajset]

Learn Slovene
V hotelu – pritožbe
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫دوش کار نمی کند. (دوش خراب است.)‬
Learn Slovene
‫آب گرم نمی آید.‬
Learn Slovene
‫می توانید برای تعمیر آن اقدام کنید؟‬
Learn Slovene
 
‫اتاق فاقد تلفن است.‬
Learn Slovene
‫اتاق تلویزیون ندارد.‬
Learn Slovene
‫اتاق بدون بالکن است.‬
Learn Slovene
 
‫اتاق خیلی سروصدا دارد.‬
Learn Slovene
‫اتاق خیلی کوچک است.‬
Learn Slovene
‫اتاق خیلی تاریک است.‬
Learn Slovene
 
‫شوفاژ کار نمی کند. (شوفاژخراب است.)‬
Learn Slovene
‫دستگاه تهویه کار نمیکند.‬
Learn Slovene
‫تلویزیون خراب است.‬
Learn Slovene
 
‫این مورد پسند من نیست.‬
Learn Slovene
‫این برای من خیلی گران است.‬
Learn Slovene
‫چیز ارزان تری ندارید؟‬
Learn Slovene
 
‫در این نزدیکی خوابگاهی وجود دارد؟‬
Learn Slovene
‫در این نزدیکی پانسیونی وجود دارد؟‬
Learn Slovene
‫در این نزدیکی رستورانی وجود دارد؟‬
Learn Slovene