‫27 [بیست و هفت]‬

‫در هتل – ورود به هتل‬
27 [sedemindvajset]

Learn Slovene
V hotelu – prihod
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫اتاق خالی دارید؟‬
Learn Slovene
‫من یک اتاق رزرو کرده ام.‬
Learn Slovene
‫اسم من مولر است.‬
Learn Slovene
 
‫من به یک اتاق یک تخته احتیاج دارم.‬
Learn Slovene
‫من به یک اتاق دو تخته احتیاج دارم.‬
Learn Slovene
‫اتاق شبی چند است؟‬
Learn Slovene
 
‫من یک اتاق با حمام می خواهم.‬
Learn Slovene
‫من یک اتاق با دوش می خواهم.‬
Learn Slovene
‫می توانم اتاق را ببینم؟‬
Learn Slovene
 
‫اینجا پارکینگ دارد؟‬
Learn Slovene
‫اینجا گاو صندوق دارد؟‬
Learn Slovene
‫اینجا فاکس وجود دارد؟‬
Learn Slovene
 
‫بسیار خوب ، من اتاق را می گیرم.‬
Learn Slovene
‫کلید ها اینجا هستند.‬
Learn Slovene
‫چمدان من اینجاست.‬
Learn Slovene
 
‫ساعت چند صبحانه سرو می شود؟‬
Learn Slovene
‫ساعت چند نهار سرو می شود؟‬
Learn Slovene
‫ساعت چند شام سرو می شود؟‬
Learn Slovene