‫25 [بیست و پنج]‬

‫در شهر‬
25 [petindvajset]

Learn Slovene
V mestu
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫من می خواهم به طرف ایستگاه قطار بروم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم به فرودگاه بروم.‬
Learn Slovene
‫من می خواهم به مرکز شهر بروم.‬
Learn Slovene
 
‫چه جوری به ایستگاه قطار بروم؟‬
Learn Slovene
‫چه جوری به فرودگاه بروم؟‬
Learn Slovene
‫چه جوری به مرکز شهر بروم؟‬
Learn Slovene
 
‫من به یک تاکسی احتیاج دارم.‬
Learn Slovene
‫من به یک نقشه احتیاج دارم.‬
Learn Slovene
‫من به یک هتل احتیاج دارم.‬
Learn Slovene
 
‫من می خواهم یک اتومبیل کرایه کنم.‬
Learn Slovene
‫این کارت اعتباری من است‬
Learn Slovene
‫این گواهینامه رانندگی من است.‬
Learn Slovene
 
‫درشهر چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟‬
Learn Slovene
‫به بافت قدیم شهر بروید.‬
Learn Slovene
‫یک گردش با ماشین در شهر انجام دهید.‬
Learn Slovene
 
‫به بندر بروید.‬
Learn Slovene
‫گردشی در بندر کنید.‬
Learn Slovene
‫چه دیدنی های دیگری وجود دارند؟‬
Learn Slovene