‫24 [بیست و چهار]‬

‫قرار ملاقات‬
24 [štiriindvajset]

Learn Slovene
Zmenek
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫به اتوبوس نرسیدی؟‬
Learn Slovene
‫من نیم ساعت منتظر تو بودم.‬
Learn Slovene
‫تلفن همراه با خودت نداری؟‬
Learn Slovene
 
‫دفعه دیگر وقت شناس باش!‬
Learn Slovene
‫دفعه دیگر با تاکسی بیا!‬
Learn Slovene
‫دفعه دیگر یک چتر با خودت بیاور!‬
Learn Slovene
 
‫فردا تعطیل هستم.‬
Learn Slovene
‫می خواهی فردا قراری بگذاریم؟ ‬
Learn Slovene
‫متاسفم، من فردا وقت ندارم.‬
Learn Slovene
 
‫این آخر هفته برنامه ای داری؟‬
Learn Slovene
‫یا اینکه با کسی قرار ملاقات داری؟‬
Learn Slovene
‫من پیشنهاد می کنم آخر هفته همدیگر را ببینیم.‬
Learn Slovene
 
‫می خواهی به پیک نیک برویم؟‬
Learn Slovene
‫می خواهی به ساحل دریا برویم؟‬
Learn Slovene
‫میخواهی به کوه برویم؟‬
Learn Slovene
 
‫من درب اداره دنبالت می آیم.‬
Learn Slovene
‫من درب خانه دنبالت می آیم.‬
Learn Slovene
‫من جلو ایستگاه اتوبوس دنبالت می آیم.‬
Learn Slovene