‫23 [بیست و سه]‬

‫یادگیری زبانهای خارجی‬
23 [triindvajset]

Learn Slovene
Učenje tujih jezikov
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫شما کجا اسپانیائی یاد گرفتید؟‬
Learn Slovene
‫پرتقالی هم بلدید؟‬
Learn Slovene
‫بله، ایتالیایی هم قدری بلدم.‬
Learn Slovene
 
‫به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید.‬
Learn Slovene
‫زبان ها تا حد زیادی شبیه هم هستند.‬
Learn Slovene
‫من آنها (زبانها) را خوب متوجه می شوم.‬
Learn Slovene
 
‫اما صحبت کردن و نوشتن مشکل است.‬
Learn Slovene
‫من هنوز خیلی اشتباه می کنم.‬
Learn Slovene
‫لطفاً مرا مرتب تصحیح کنید.‬
Learn Slovene
 
‫تلفظ شما خیلی خوب است.‬
Learn Slovene
‫شما کمی لهجه دارید.‬
Learn Slovene
‫می توان فهمید اهل کجا هستید.‬
Learn Slovene
 
‫زبان مادری شما چیست؟‬
Learn Slovene
‫شما به کلاس زبان می روید؟‬
Learn Slovene
‫از کدام کتاب درسی استفاده می کنید؟‬
Learn Slovene
 
‫الان نمی دانم اسم آن چیست.‬
Learn Slovene
‫عنوان کتاب یادم نمی آید.‬
Learn Slovene
‫نام آنرا فراموش کرده ام.‬
Learn Slovene