‫19 [نوزده]‬

‫در آشپزخانه‬
19 [devetnajst]

Learn Slovene
V kuhinji
Learn Slovene
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫تو یک آشپزخانه جدید داری؟‬
Learn Slovene
‫چه غذایی میخواهی امروز بپزی؟‬
Learn Slovene
‫تو با برق یا با گاز غذا می پزی؟‬
Learn Slovene
 
‫پیازها را قاچ کنم؟‬
Learn Slovene
‫سیب زمینی ها را پوست بکنم؟‬
Learn Slovene
‫کاهو را بشویم؟‬
Learn Slovene
 
‫لیوانها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫ظرفها کجا هستند؟‬
Learn Slovene
‫قاشق و چنگال و کارد کجا هستند؟‬
Learn Slovene
 
‫تو یک درب بازکن قوطی داری؟‬
Learn Slovene
‫تو یک درب بازکن بطری داری؟‬
Learn Slovene
‫تو یک چوب پنبه کش داری؟‬
Learn Slovene
 
‫تو توی این قابلمه سوپ می پزی؟‬
Learn Slovene
‫تو ماهی را در این ماهی تابه سرخ می کنی؟‬
Learn Slovene
‫تو سبزی را با گریل کباب می کنی؟‬
Learn Slovene
 
‫من میز را می چینم.‬
Learn Slovene
‫کارد، چنگال و قاشق اینجا هستند.‬
Learn Slovene
‫لیوانها، بشقابها و دستمال سفره ها اینجا هستند.‬
Learn Slovene