‫17 [هفده]‬

‫در خانه‬
17 [sedemnajst]

Learn Slovene
V hiši
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫اینجا خانه ماست.‬
Learn Slovene
‫بالا پشت بام است.‬
Learn Slovene
‫پائین زیرزمین است.‬
Learn Slovene
 
‫پشت خانه یک باغ است.‬
Learn Slovene
‫جلوی خانه خیابانی وجود ندارد.‬
Learn Slovene
‫کنار خانه درختانی هستند.‬
Learn Slovene
 
‫اینجا آپارتمان من است.‬
Learn Slovene
‫اینجا آشپزخانه و حمام است.‬
Learn Slovene
‫آنجا اطاق نشیمن و اطاق خواب است.‬
Learn Slovene
 
‫درب خانه بسته است.‬
Learn Slovene
‫اما پنجره ها باز هستند.‬
Learn Slovene
‫امروز خیلی گرم است.‬
Learn Slovene
 
‫ما به اتاق نشیمن می رویم.‬
Learn Slovene
‫آنجا یک کاناپه و یک مبل قرار دارند.‬
Learn Slovene
‫بفرمایید!‬
Learn Slovene
 
‫آنجا کامپیوتر من قرار دارد.‬
Learn Slovene
‫آنجا دستگاه استریوی من قرار دارد.‬
Learn Slovene
‫تلویزیون کاملاً نو است.‬
Learn Slovene