‫5 [پنج]‬

‫کشورها و زبانها‬
5 [pet]

Learn Slovene
Dežele in jeziki
Learn Slovene
   
 ‫با کلیک بر روی متن‬   
‫جان اهل لندن است.‬
Learn Slovene
‫لندن در انگلستان قرار دارد.‬
Learn Slovene
‫او (مرد) انگلیسی صحبت میکند.‬
Learn Slovene
 
‫ماریا اهل مادرید است.‬
Learn Slovene
‫مادرید در اسپانیا قرار دارد.‬
Learn Slovene
‫او اسپانیایی صحبت میکند.‬
Learn Slovene
 
‫پیتر و مارتا اهل برلین هستند.‬
Learn Slovene
‫برلین در آلمان قرار دارد.‬
Learn Slovene
‫هر دوی شما آلمانی صحبت میکنید؟‬
Learn Slovene
 
‫لندن یک پایتخت است.‬
Learn Slovene
‫مادرید و برلین هم پایتخت هستند.‬
Learn Slovene
‫پایتخت ها بزرگ و پر سروصدا هستند.‬
Learn Slovene
 
‫فرانسه در اروپا قرار دارد.‬
Learn Slovene
‫مصر در آفریقا قرار دارد.‬
Learn Slovene
‫ژاپن در آسیا قرار دارد.‬
Learn Slovene
 
‫کانادا در آمریکای شمالی قرار دارد.‬
Learn Slovene
‫پاناما در آمریکای مرکزی قرار دارد.‬
Learn Slovene
‫برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد.‬
Learn Slovene